Privacybeleid

Privacybeleid

 

In het kader van het tot stand komen van een verkoop tussen Reyntje de vos en de klant en het naleven van de contractuele verbintenissen die hieruit voortvloeien, publicitaire acties van Reyntje de vos gericht aan de klant of het naleven van wetgeving door Reyntje de vos kunnen er persoonsgegevens van de klant worden verzameld en verwerkt.

 

Reyntje de vos respecteert hierbij de naleving van de privacywetgeving, in het bijzonder de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens, de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens alsook de anti-spambepalingen uit Boek XII van het Wetboek Economisch Recht omtrent het recht van de elektronische economie.

 

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Reyntje de vos, Geneverpiete 12 B-8460 Oudenburg.

 

Reyntje de vos doet voor bepaalde diensten ook een beroep op een externe partner, o.a. voor bezorgdiensten of het verwerken van betalingen en mogelijk ook marketingactiviteiten. Hierbij kunnen er persoonsgegevens gedeeld worden met de externe dienstverlener.

 

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking.

 

Je beschikt over een aantal rechten met betrekking tot deze gegevens: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/privacy/wat-zijn-mijn-rechten 

 

Je kan je rechten uitoefenen door een duidelijk verzoek te richten per aangetekend schrijven of een e-mail naar Reyntje de vos.

 

Je beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit:

 

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

Tel +32 (0)2 274 48 00

Fax +32 (0)2 274 48 35

e-mail: contact@apd-gba.be.